Gerontologi Sosial | INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing)
» PENYELIDIKAN » Bidang Kepakaran » Gerontologi sosial

Gerontologi sosial

Gerontologi sosial merupakan bidang akademik yang memfokuskan kepada aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik berkaitan penuaan yang mempengaruhi kesejahteraan warga emas. Ia berteraskan pendekatan pelbagai bidang dalam memahami proses psiko-sosial penuaan dan impak sosio-ekonomi penuaan terhadap warga tua, keluarga, dan masyarakat. Penyelidikan dan pembangunan dalam bidang ini menyumbang kepada pembentukan dasar, perundangan dan program sosio-ekonomi dalam pengurusan penuaan penduduk termasuk penjagaan jangka panjang, jaminan/ keselamatan sosial, sokongan sosial, hubungan dan pertukaran antara generasi, pekerjaan dan persaraan, ketaksamaan sosial, gender dan penuaan, stereotaip penuaan serta isu akhir hayat.

Senarai Pakar

Prof. Dr. Tengku Aizan Tengku Hamid (IPPM)
Prof. Madya Dr. Sharifah Azizah Haron (FEM)
Dr. Shamsul Azhari Zainal Badari (FEM)
Dr. Syuhaily Osman (FEM)
Dr. Afida Mastura Muhammad Ali (FEM)
Prof. Madya Dr. Normaz Wana Ismail (FEP)
Prof. Madya Dr. Sharifah Norazizan Syed Abd. Rashid (FEM)
Prof. Dr. Jariah Masud (IPPM)
Prof. Madya Dr. Rahimah Ibrahim (FEM)
Prof. Madya Dr. Mariani Mansor (FEM)
Prof. Madya Dr. Rusmawati Said (FEP)
Dr. Nur Syazwani Mazlan (FEP)
Prof. Madya Dr. Noritah Omar (FBMK)
Dr. Noor Syamilah Zakaria (FPP)
Puan Siti Rahayu Hussain (FEM)
Dr. Mohd Roslan Rosnon (FEM)

Kemaskini:: 11/10/2018 [lizamdnor]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397692750/ 2755
0397692738/ 2744
B1566211256