Perkhidmatan Profesional | INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing)
» PERKHIDMATAN » Perkhidmatan Profesional

Perkhidmatan Profesional

IPPM menawarkan perkhidmatan penyelidikan untuk menarik lebih banyak ahli akademik, penyelidik dan lepasan serta agensi luar contohnya. kerajaan, swasta, NGO dan individu untuk terlibat dalam aktiviti penyelidikan dan pembangunan di institut.

Kemaskini:: 20/09/2018 [mrizal]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566207276