Perundingan | INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing)
» PERKHIDMATAN » Perundingan

Perundingan

IPPM turut menawarkan perkhidmatan perundingan  penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan khidmat nasihat profesional berkaitan warga emas dan penuaan kepada pihak agensi luar samada kerajaan, swasta, NGO dan orang perseorangan.

Kemaskini:: 20/09/2018 [mrizal]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566211316