Perkhidmatan Makmal | INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing)
» PERKHIDMATAN » Perkhidmatan Makmal

Perkhidmatan Makmal

Pihak IPPM mempunyai pelbagai kemudahan peralatan yang boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan dengan kadar bayaran yang berpatutan.

Kemaskini:: 19/09/2018 [mrizal]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566210284