Perkhidmatan Dan Kemudahan Warga Emas Di Malaysia | INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing)
» PERKHIDMATAN » Perkhidmatan dan Kemudahan Warga Emas Di Malaysia

Perkhidmatan dan Kemudahan Warga Emas Di Malaysia

Selari dengan konsepsualisasi situasi penjagaan warga emas di Malaysia, IPPM telah membangunan direktori kemudahan dan perkhidmatan warga emas di Malaysia ini bagi tujuan membantu warga emas, penjaga, masyarakat serta pihak industri untuk mendapatkan maklumat dan mengenalpasti kesediaadaan perkhidmatan atau kemudahan yang ditawarkan oleh pelbagai agensi untuk warga emas.

Kemaskini:: 26/02/2019 [lizamdnor]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566212856