PERKHIDMATAN | INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA (MyAgeing™)
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Pihak IPPM mempunyai pelbagai kemudahan peralatan yang boleh digunakan untuk tujuan penyelidikan...selanjutnya...
IPPM menawarkan perkhidmatan penyelidikan untuk menarik lebih banyak ahli akademik, penyelidik dan...selanjutnya...
IPPM turut menawarkan perkhidmatan perundingan  penyelidikan dan pembangunan (R&D)...selanjutnya...
Pengurusan latihan di IPPM dikendalikan oleh Unit Latihan dan Sumber Pembelajaran. Pelbagai...selanjutnya...
Selari dengan konsepsualisasi situasi penjagaan warga emas di Malaysia, IPPM telah membangunan...selanjutnya...
Pusat Jagaan Harian Warga Emas MyAgeing TM (MyAgeingCares) diwujudkan sebagai alternatif untuk...selanjutnya...
B1606563883